Jar pre cyklostojany

Nový náter vdýchol život starým hrdzavým stojanom na bicykle

Množstvo starých stojanov na bicykle si žiada pravideľnú údržbu

Aj keď súčasné prevedenie stojanov na bicykle vydrží vplyvy počasia dlhé roky, staršie kovové stojany časom podliehajú korózii. Našou snahou je postupne vymieňať takéto staré poškodené a nevhodné stojany za nové, krajšie a odolnejšie. Je to však dlhodobý proces a tak sa ako vhodné dočasné riešenie ukázala obnova stojanov.

Farba, drôtená kefa, štetec a pár dobrovoľníkov

Myšlienka obnovy starých stojanov na bicykle ošetrením novým náterom vznikla ako dočasné riešenie pre zlepšenie stavu tejto často využívanej časti cyklistickej infraštruktúry.
Cieľom tejto akcie bolo prinavrátiť niekoľkým stojanom na bicykle v meste Sereď nový svieži náter, aby mohli aj naďalej slúžiť cyklistom a svojim výzorom skrášlovali okolité prostredie.

V rámci kampane sa zrevitalizovali stojany pri pošte a pri poliklinike, celkom v počte 5 kusov.

Ďakujeme za podporu

Na záver ešte spomenieme dvojicu partnerov, ktorá tento projekt podporila. Prvým je mesto Sereď, ktoré nám poskytlo na túto činnosť potrebné ochranné pomôcky a náradie. Druhým partnerom je spoločnosť COLORLAK SK, s.r.o., ktorá nám dodala potrebné farby. Obom partnerom ďakujeme.

Práce v teréne