Raňajky pre cyklistov

Sprievodná aktivita v rámci kampane Do práce na bicykli

Chutné raňajky nie len pre účastníkov kampane Do práce na bicykli

Stalo sa každoročnou tradíciou, že v mesiaci máj pripravujeme pre všetkých okolo idúcich cyklistov chutné raňajky a občerstvenie. Vnímame to ako podporu aj poďakovanie za to, že využívajú svoje bicykle na pohyb po meste.

Do práce na bicykli

V rámci národnej kampane na podporu cyklistiky "Do práce na bicykli" sme po vzore viacerých slovenských miest zorganizovali za pomoci lokálnych producentov chutné raňajky pre cyklistov. Kampaň prebieha počas celého mesiaca máj a budeme veľmi radi ak sa do nej zapojí čo najcviac súťažiacich aj z našeho mesta.
V úvodnom ročníku projektu sme pohostili takmer stovku cyklistov, ktorí v čase od 6:00 ráno až do deviatej hodiny prešli okolo stánku a pochutnali si na pripravených raňajkách.
Okrem raňajok sme stretnutia s cyklistami využili aj na diskusiu a informovanie o dianí v meste a okolí v oblasti cyklistiky.

Stánok s raňajkami nájdete umiestnený vždy na svetelnej križovatke pri OC Progres. Termín konania raňajok bude včas zverejnený na webovej stránke združenia ako aj v miestnych médiách.

Táto nezištná aktivita bola verejnosťou prijatá veľmi pozitívne a tak ju bude naše združenie organizovať aj počas ďalších ročníkov kampane.

Raňajky pre cyklistov

Veľmi dobrá akcia, palec hore organizátorom.