Sčítanie cyklistov a ostatné štatistiky

Skutočné štatistiky sú veľmi účinným nástrojom

Presné štatistiky sú dôležitým faktorom

Počet cyklistov v meste Sereď ale aj celkovo na Slovensku stále narastá a pre dokázanie tejto tendencie je potrebné urobiť potrebné meranie. Sčítaním cyklistov v konkrétnych časoch a na konkrétnych miestach sa dá veľmi jednoducho zistiť skutočný počet cyklistov prechádzajúcich daným miestom.

Opakované sčítania

Je dôležité aby sa takéto sčítania robili na pravideľnej báze, napríklad raz ročne, aby bola jasne porovnateľná zmena počtu prejazdov. Je predpoklad, že počet cyklistov bude narastať a takáto štatistika tak môže slúžiť ako dôveryhodný argument pri podpore cyklistickej dopravy.

Čo najviac získaných informácií

Sčítanie cyklistov môže okrem samotných počtov cyklistov poskytnúť aj ďalšie dôležité informácie, akými sú napríklad smer pohybu cyklistov alebo využitá komunikácia, či sa jedná o cyklistickú cestičku, cestu pre motorové vozidlá alebo chodník pre chodcov. Informácie takéhoto charakteru tak môžu pomôcť aj pri návrhu samotnej cyklistickej infraštruktúry.

Sčítanie cyklistov

Sčítanie cyklistov

Štatistiky na stiahnutie

K dispozícii sú nasledovné štatistiky:

Sčítanie cyklistov v mesiaci máj 2018 - pri OD Progres a na Čepenskej ulici

Dotazník o stave cyklistiky v meste Sereď 06/2017 - Info-grafika